De contibutie bestaat uit 3 delen

Maandelijks

  • voor de dekking training gerelateerde kosten zoals zaalhuur en trainer
  • algemene bestuurskosten(zoals deze website) lidmaatschap nevobo

u krijgt van de penningmeester een “factuur” gemaild

Jaarlijkse voor het spelen in de competitie ter de dekking van

  • inschrijving team
  • inhuur wedstrijdzaal(thuiswedstrijden)
  • consumptiebon scheidsrechter

u krijgt van de penningmeester een “factuur” gemaild

Jaarlijkse familie lidmaatschap van de hoofdvereniging.

via een automatische incasso zie MBSOV website

Opzegging dient schriftelijk (of via de e-mail) te geschieden bij het secretariaat van de vereniging en afdeling.
Hierbij dient voor de vereniging een opzegtermijn van drie maanden, voor het verstrijken van het kalenderjaar, in acht te worden genomen.
Opzegging voor de afdeling is mogelijk per kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
Opzegtermijn is 4 weken voor het einde van seizoen van de moedervereniging (1 jan – 31 dec)

Senioren wel trainend (€12,50/maand)

Senioren lidmaatschap voor leden die wel willen trainen.

Competitie bijdrage (€100/jaar)

Competitie bijdrage van €100 per jaar voor het spelen van wedstrijden.

Wordt Lid

Senioren niet trainend (€7,50/maand)

Senioren lidmaatschap voor leden die niet willen trainen.

Competitie bijdrage (€100/jaar)

Competitie bijdrage van €100 per jaar voor het spelen van wedstrijden.

Wordt Lid

Recreatie lidmaatschap (€10,50/maand)

Recreatie lidmaatschap, voor de volleyballers die liever geen competitie spelen of kennis willen maken met het volleyballen.

Trainen

Trainingen worden op dinsdag en vrijdag aangeboden. Eerste paar keer meetrainen is vrijblijvend.

Wordt Lid

Voor onze Jeugd leden

Leeftijdsgrenzen voor de A-, B- en C-jeugd
A-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar
B-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar
C-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 13 jaar

Leeftijdsgrenzen voor het CMV
Niveau 6: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 11 jaar
Niveau 5: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 10 jaar
Niveau 4: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 9 jaar
Niveau 3: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 8 jaar
Niveau 2: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 7 jaar
Niveau 1: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 6 jaar

A/B/C Jeugd lidmaatschap (€10,50/maand)

Jeugd lidmaatschap voor de kleine spelers onder ons.

Competitie bijdrage(leeftijdsgebonden contributie/jaar)

Competitie bijdrage van €75 voor A, €60 voor B en €50 voor C-jeugd per jaar voor het spelen van wedstrijden.

Reiskosten (€20/jaar)

De reiskosten voor de wedstrijden spelende jeugd bedraagt 20 euro per jaar, hieruit worden de ouders betaald die rijden naar de uit wedstrijden, zij krijgen dan een kilometer vergoeding.

Wordt Lid

CMV Jeugd lidmaatschap (€7,50/maand)

Jeugd lidmaatschap voor de allerkleinste spelers onder ons.

Competitie bijdrage (€40/jaar)

Competitie bijdrage van €40 per jaar voor het spelen van wedstrijden.

Reiskosten*

De reiskosten voor de wedstrijden spelende jeugd bedraagt 20 euro per jaar, hieruit worden de ouders betaald die rijden naar de uit wedstrijden, zij krijgen dan een kilometer vergoeding.

Wordt Lid